Doho, Sisilia Zealion, UNIVERSITAS CIPUTRA, Indonesia