Purnomo, Nadia, UNIVERSITAS CIPUTRA SURABAYA, Indonesia