Joshua, Davin, Universitas Ciputra Surabaya, Indonesia